Våra tjänster

Vi utför arbeten på tak och tillhörande byggnationer på tak. Takkupor eller balkonger som ska rivas eller byggas nya ingår i det vi sysslar med.

För er som behöver snöskottning av tak, ta bort istappar och snödrev finns vi också tillhands. Vi ser helst att vi upprättar ett avtal med kunden så vi har den tillgänglighet vi behöver när det är dags. Men självklart är det bara att ringa eller mejla om ni behöver hjälp så gör vi så gott vi kan.

Det innebär också att vi även utför vanligt entreprenad arbete när det finns tid såsom att bygga uteplatser eller fönsterbyten. Dvs snickerier, plåtslageri och målningsarbeten ingår i vår repertoar ​och som kund kan man alltid ställa frågan. Och om vi inte har tid kan kanske någon av våra samarbetspartners hjälpa till.

Ibland så slår väder och vind i samarbete med ålder till och det uppstår läckage. Då hjälper vi till med att hitta och stoppa läckaget i första hand. När tid sedan finns kontrollerar vi och lämnar en åtgärdsplan med kostnadsförslag på eventuella skador. 

Vi försöker hjälpa till med det vi kan och det vi kan är tak!

Några av de tjänster vi utför

  • Läckage, kontroll & åtgärd
  • Snöskottning
  • Tätskiktsarbeten
  • Betong och tegelpannor
  • Plåtslageriarbeten
  • Tillbyggnationer i bef konstruktion
  • Service och översyn

​Hur vi jobbar

​Efter att ha kommit överens med kunden åker vi ut för att titta och skaffa oss en uppfattning om arbetet som ska utföras. Antingen träffar vi kunden på plats eller så tar vi frågor och svar via telefon och mejl. Väl på plats måttar vi och mängdar för att se vilka behov som finns tex behöver taket nya hängrännor och stuprör, hur ser övriga plåtbeslag ut osv. Då kan vi göra en bedömning om vad som kommer att behöva göras under entreprenaden.

På kontoret upprättas en kalkyl och en offert. I offerten finns de saker med som vi anser måste vara med och bör göras samt de behov som kunden har uttryckt. Våra offerter bygger på behovet som kunden har i första hand men  följer även de gällande arbetsmiljöregler och säkerhetsföreskrifter som finns. Det innebär att kan vi inte sätta upp ett fallskydd i rännan så räknar vi på ställning tex.

Efter vi fått en beställning skickar vi ett svar om att beställningen har mottagits som ett kvitto på att vi nu kommer lägga in entreprenaden i vår kalender. När vi har en ungefärlig tid återkommer vi med den så kunden och vi kan grovplanera inför arbetet. Ungefär en vecka innan vi kommer för att starta arbetena meddelar vi att vi är på gång med ett datum för byggstart.

Om det finns behov, har vi ett uppstartsmöte någon dag innan eller på etableringsdagen. Där går vi igenom hur vi kommer utföra arbetet och om vi måste anpassa oss efter något kunden vill. Även ändringar och om det finns övriga frågor avklaras så alla vet vad som kommer att hända. Inte allt för sällan startar inte själva arbetet på etableringsdagen pga av att man vill ha allting klart.

När vi väl kommer igång ser vi till att kunden får löpande information om hur arbetet går. Samt om det uppstår problem som måste lösas. Då pratar vi med kunden först innan vi går vidare. Alla tillkommande arbeten som inte är med i offerten och blir tilläggsbeställningar där vi debiterar för tid och material, påbörjar vi inga arbeten utan ett skriftligt godkännande från kunden om tilläggsbeloppet är en större summa. Vid mindre arbeten räcker det med en muntlig överenskommelse.

Under entreprenadens gång kontrollerar vi att det levererade materialet är av den kvalité vi har beställt samt kontrollerar infästningar och monteringssätt. Det innebär att när entreprenaden är klar har den utförts enligt läggnings och monteringsanvisningar från våra leverantörer och det garanterar att kunden fått den produkt de betalar för. Det innebär också att de garantier som leverantörerna har på levererat material gäller.

När arbetena är färdiga går vi igenom och kontrollerar att allt är ok innan vi meddelar kunden att vi är klara. Vi går då igenom arbetet med kunden och ser till att allt är enligt önskemål. Alla garantier börjar gälla först när arbetena är slutbetalda. Detta gäller även övrig dokumentation, om det finns någon, som överlämnas efter slutbetalning innehållande dagrapporter, egenkontroller osv.

Ovanstående är hur det normalt sett går till och hur vi vill jobba. Vill ni veta mer är ni välkomna att mejla eller ringa så ska vi försöka svara så gott vi kan!

SÖDERTAKET!

​​SÖDERTAKET, VILKA FÖRDELAR HAR DET?

Vi har ett taksystem vi kallar för Södertaket Villa eller Södertaket Tätskikt. Södertakets alla delar är ett enhetssystem. Vilket betyder att vi monterar enligt ett förutbestämt system där alla delar är kompatibla med varandra. 

När vi monterar Södertaket innebär det en större trygghet både för kunden och oss som leverantör, vi vet vad vi levererar och ni vet vad ni får!

Så vad består Södertaket av för delar? Själva pannan kommer från Monier och heter Jönåkerpannan. Jönåkerpannan har en lång historia och är väl beprövad dvs något att lita på. Självklart ingår nockpannor som är till för Jönåkerpannan. Under pannorna ligger det en underlagspapp av högsta kvalité samt bär och strö läkt med måtten 25X36 mm. I nocken monteras det ett nockband som tätning och i takfoten en fågellist som hindrar ovälkomna besökare.

​VÄLKOMNA TILL SÖDERTAK AB

 Södertak AB  /  E-mail: info@sodertak.se    /  Telefon: 0708-88 24 67