​SÖDERTAK AB I KONKURS

SÖDERTAK AB HAR BEGÄRTS I KONKURS DEN 11 DECEMBER 2019.

För mer information vänligen kontakta konkursförvaltaren:

Liselotte Axelsson

Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå 

Box 3659

SE-103 59 STOCKHOLM